SAAREMAA SURFIKOOL

 

surfikoolSaaremaa Surfikooli idee
Saaremaa Surfikooli loomise mõte on alguse saanud Mändjala Surfiklubi noortega seotud tegevustest:
– osalemine rahvusvahelises noorte keeleõppe laagris lohe- ja aerusurfi tutvustamiseg
– surfipäevade läbiviimine Lääne-Saare valla- ja Tennisekooli noortelaagrites
– aerusurfi tutvustamine Kuressaare Noortekeskuse noortele mitmel järjestikusel hooajal
– aerusurfiga on saanud mitmel aastal tutvust teha ka Kuressaare Gümnaasiumi noored oma igasügisese spordipäeva raames.
– kahel järjestikusel hooajal on korraldatud Saaremaa Noorte Surfilaagreid, millest on seni kokku osa võtnud ligi 200 noort, vanuses 8-18 eluaastat.
Laagri põhitegevuste hulka kuulusid lohesurf, aerusurf ja purjetamine. Eelseisval hooajal on plaanis lisada laagrikava
sse ka purjelaua algõpe.
Noorte roll Mändjala Surfiklubi igapäeva tegemistes on iga aastaga järjest kasvanud ning kogu selle tegevuse paremaks korraldamiseks otsustasime luua Mändjala Surfiklubi juurde kuuluva kuid ainult noortega tegeleva SAAREMAA SURFIKOOLI.

img_1598

 

 

img_1829

img_1509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saaremaa Surfikooli eesmärgid
Lohe- ja aerusurf on nii Eestis kui ka mujal maailmas viimase kümnendiga väga kiiresti arenenud spordialad ja harrastajate hulk suureneb meeletu kiirusega.
Saaremaa suurepärane geograafiline asukoht ja looduslikud tingimused on ideaalseks võimaluseks tegelemaks surfi ja purjetamisega. Saaremaa Surfikool asub Mändjala rannas, kus on eelkõige turvalised tingimused eelpool nimetatud aladega tegelemiseks.
Oma ettevõtmistega soovime pakkuda noortele Saaremaal suvist merelis-sportlikku tegevust. Tutvustada merekultuuri ja veega seotud spordialasid nagu lohesurf, aerusurf, pujelaua sõit ja purjetamine. Meie kiiresti arenevas tänapäeva maailmas tunneme üha suuremat vajadust tuua noored rohkem sportima loodusesse, eemale arvutitest ja muudest mitteaktiivsetest tegevustest.

Saaremaa Surfikooli meeskond

Saaremaa Surfikooli laagrid